Srećko Koralija

Srećko Koralija

Tema: Jezik – učitelj razmišljanja?

Dominikanac, teolog, sirijacist, bibličar i orijentalist. Doktorand na Sveučilištu u Cambridgeu, a studirao je i specijalizirao u Zagrebu, Fribourgu (Švicarska), Rimu, Oxfordu i Cambridgeu. Istražuje odnose među jezicima te načine razmišljanja kroz povijest. Ljubitelj intelektualne dokolice i slobode kao jamca razvoja ljudskih potencijala. Strast mu je otkrivanje lepeze misli i različitih načina življenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *