Ljoba Jenče

ljoba-jence

Tema govora: Nematerijalna kulturna baština

Ljoba Jenče je umjetnica i kulturna aktivistica, koja već više od 25 godina bilježi slovensku glazbenu i pripovjedačku baštinu i proučava zasade održivog života koje postoje još od predhistorije. Posvetila je svoj glas vječnom izvoru božanskog u našim dušama.
1994. osnovala je PAJN Institut održivog življenja, a 2013. Heritage House, gdje kao mentor radi na prijenosu znanja sa starih na mlade generacije, kroz model mladih čuvara baštine.
Kao pjevačica nastupala je širom svijeta, od Tibeta, preko New Yorka, Afrike, Kanade, Tajlanda, Europe.  Ljoba živi u Sloveniji, u Cerknici, pored mističnog nestajućeg Cerkniškog jezera.

Poslušajte i pogledajte Ljobu i njen anđeoski glas na mističnom Cerkniškom jezeru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *